Ongevallen

STAPPENPLAN: WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL

Alle leden van SK Herdersem zijn, door een gezamenlijke polis bij de KBVB, verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Als je een blessure oploopt tijdens een training of wedstrijd, kan je dus een terugbetaling aanvragen van je medische kosten.

Om recht te hebben op terugbetaling, dien je de procedure van de KBVB voor aangifte van een sportongeval wel strikt te volgen. Heb je als speler een kwetsuur, gelieve volgende stappen te ondernemen:

1. Verwittig je trainer. Je trainer bezorgt je een ongevalsaangifte. Je kan de ongevalsaangifte ook zelf afdrukken van de website; LET OP als je de ongevalsaangifte zelf afprint, gelieve deze dan recto verso en in kleur af te drukken!

2. Ga naar je huisarts/een specialist voor het stellen van een diagnose, neem de ongevalsaangifte mee. Vraag aan je arts dat hij/zij de zijde “medisch getuigschrift” volledig en correct invult. LET OP: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, “Ja” bij “tussenkomst kinesitherapeut” aanduidt en het aantal beurten vermeldt!

3. Vul zelf op de achterzijde van het formulier “aangifte van ongeval” de volgende items in:
– naam en voornaam van de gekwetste
– geboortedatum en adres van de gekwetste
– functie van de gekwetste
– tijdens welke wedstrijd of training het ongeval heeft plaats gevonden
– datum, uur en locatie van het ongeval
– omstandigheden van het ongeval
en breng een klever van de mutualiteit aan op het formulier. Zorg ervoor dat de achterzijde is ondertekend door het slachtoffer, of door zijn/haar ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar.

4. Steek de volledig ingevulde ongevalsaangifte in een envelop en bezorg deze op de club, tav. Bart Van Geert (gerechtigde correspondent). LET OP: Doe dit zo snel mogelijk want de ongevalsaangifte moet binnen de 21 dagen na het ongeval de KBVB in Brussel bereikt hebben!

5. Betaal alle rekeningen van dokter, ziekenhuis, apotheker, kinesist… LET OP: zijn er meer kine-beurten nodig dan opgegeven bij de aangifte, bezorg de gerechtigde correspondent dan hiervan een doktersattest vooraleer de nieuwe reeks aanvangt!

6. SK Herdersem de gerechtigde correspondent bezorgt je het formulier “genezingsattest” dat nodig is voor het afsluiten van het ongeval. Dit hangt op het prikbord in de VIP ruimte.

7. Start pas terug met trainen als je behandelende arts dit toestaat, laat hem/haar het attest van genezing invullen en bezorg dit zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent (in een envelop). De datum vermeld op het attest is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten. Pas als het genezingsattest is ingediend, kunnen de trainingen/wedstrijden hervat worden.

8. Voor de eerste training na het ongeval, passeer ik bij de sportverzorger/behandelende kinesist(e)/behandelende arts(e) voor een advies in verband met hoe ik terug mag starten (type, duur en intensiteit van de training…). LET OP: het hervatten van trainingen/wedstrijd en betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier. Nadien gemaakte onkosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst door de verzekering.

9. Ik deel mijn trainer dit advies mee.

10. A. Bezorg alle betaalde rekeningen ivm. geneeskundige verzorging aan je mutualiteit en vraag daar een “attest van tussenkomst” voor de betreffende onkosten,
B. Indien kine werd verstrekt, vraag een gedetailleeerde opgave van de behandelingen en data,
C. Verzamel alle onkostennota’s (oa. Apotheekonkosten, originele ziekenhuisfacturen…) waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet.
Maak alle hierboven vermelde documenten over aan de gerechtigde correspondent van SK Herdersem.


Onze sponsors