Rekeningnummer

Beste ouder,
als u uw kapoen reeds hebt ingeschreven maar het lidgeld nog moet voldoen, mag dit gebeuren op BE87 1032 2266 6194.
Hartelijk dank!