Club info

Wie is SK

Welkom bij SK Herdersem! Wij zijn een voetbalclub die bekend staat om het creëren van jeugdplezier en het bevorderen van een positieve en leuke sfeer. Bij SK Herdersem draait het niet alleen om het spel, maar ook om het welzijn van onze spelers. We streven ernaar om een omgeving te bieden waarin iedereen zich goed kan voelen en zich kan ontwikkelen als voetballers en als individuen. Of je nu een beginnende voetballer bent of al ervaring hebt, bij SK Herdersem ben je altijd welkom om deel uit te maken van onze hechte gemeenschap en samen te genieten van het spel. Join ons vandaag nog en ontdek de vreugde van voetbal!

Bij SK Herdersem geloven we dat voetbal niet alleen een sport is, maar ook een bron van plezier en vriendschap. We begrijpen het belang van een gezonde en leuke omgeving voor de ontwikkeling van jonge spelers. Daarom zorgen we ervoor dat onze trainingen en activiteiten gericht zijn op plezier en positieve relaties tussen teamgenoten. Onze ervaren trainers staan klaar om spelers van alle niveaus te begeleiden en te inspireren, terwijl ze tegelijkertijd de nadruk leggen op teamwork en persoonlijke groei. Bij SK Herdersem wordt voetballen niet alleen een hobby, maar ook een manier om vriendschappen voor het leven te sluiten en herinneringen te creëren die je altijd bij zullen blijven. Sluit je vandaag nog aan bij onze club en ervaar zelf de geweldige sfeer bij SK Herdersem!

Wat te doen bij ongeval

Alle leden van SK Herdersem zijn, door een gezamenlijke polis bij de KBVB, verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. Als je een blessure oploopt tijdens een training of wedstrijd, kan je dus een terugbetaling aanvragen van je medische kosten.

Om recht te hebben op terugbetaling, dien je de procedure van de KBVB voor aangifte van een sportongeval wel strikt te volgen. Heb je als speler een kwetsuur, gelieve volgende stappen te ondernemen:


1. Verwittig je trainer. Je trainer bezorgt je een ongevalsaangifte. Je kan de ongevalsaangifte ook zelf afdrukken van de website; LET OP als je de ongevalsaangifte zelf afprint, gelieve deze dan recto verso en in kleur af te drukken!

2. Ga naar je huisarts/een specialist voor het stellen van een diagnose, neem de ongevalsaangifte mee. Vraag aan je arts dat hij/zij de zijde “medisch getuigschrift” volledig en correct invult. LET OP: zorg ervoor dat de arts, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid is, “Ja” bij “tussenkomst kinesitherapeut” aanduidt en het aantal beurten vermeldt!

3. Vul zelf op de achterzijde van het formulier “aangifte van ongeval” de volgende items in:
– naam en voornaam van de gekwetste
– geboortedatum en adres van de gekwetste
– functie van de gekwetste
– tijdens welke wedstrijd of training het ongeval heeft plaats gevonden
– datum, uur en locatie van het ongeval
– omstandigheden van het ongeval

en breng een klever van de mutualiteit aan op het formulier. Zorg ervoor dat de achterzijde is ondertekend door het slachtoffer, of door zijn/haar ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar.

4. Steek de volledig ingevulde ongevalsaangifte in een envelop en bezorg deze op de club, tav. Bart Van Geert (gerechtigde correspondent). LET OP: Doe dit zo snel mogelijk want de ongevalsaangifte moet binnen de 21 dagen na het ongeval de KBVB in Brussel bereikt hebben!

5. Betaal alle rekeningen van dokter, ziekenhuis, apotheker, kinesist… LET OP: zijn er meer kine-beurten nodig dan opgegeven bij de aangifte, bezorg de gerechtigde correspondent dan hiervan een doktersattest vooraleer de nieuwe reeks aanvangt!

6. SK Herdersem (trainer) bezorgt je het formulier “genezingsattest” dat nodig is voor het afsluiten van het ongeval.

7. Start pas terug met trainen als je behandelende arts dit toestaat, laat hem/haar het attest van genezing invullen en bezorg dit zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent (in een envelop). De datum vermeld op het attest is geldig voor de hervatting van de sportactiviteiten. Pas als het genezingsattest is ingediend, kunnen de trainingen/wedstrijden hervat worden.

8. Voor de eerste training na het ongeval, passeer ik bij de sportverzorger/behandelende kinesist(e)/behandelende arts(e) voor een advies in verband met hoe ik terug mag starten (type, duur en intensiteit van de training…). LET OP: het hervatten van trainingen/wedstrijd en betekent automatisch het afsluiten van het ongevallendossier. Nadien gemaakte onkosten komen niet in aanmerking voor tussenkomst door de verzekering.

9. Ik deel mijn trainer dit advies mee.

10. A. Bezorg alle betaalde rekeningen ivm. geneeskundige verzorging aan je mutualiteit en vraag daar een “attest van tussenkomst” voor de betreffende onkosten.
      B. Indien kine werd verstrekt, vraag een gedetailleeerde opgave van de behandelingen en data,
      C. Verzamel alle onkostennota’s (oa. Apotheekonkosten, originele ziekenhuisfacturen…) waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet.

Maak alle hierboven vermelde documenten over aan de gerechtigde correspondent van SK Herdersem!

Informeer de club van de aangifte!12de man

De jeugdwerking heeft een breed gamma aan extra-sportieve activiteiten. Dit is enkel mogelijk door de steun van vrijwillige ouders die zich hiervoor inzetten.

Eetfestijnen, sint-maartenfeest, carwash, jeugdtornooi, kantine, ...  Een waslijst aan activiteiten waarvoor de club beroep doet op vrijwilligers.

Hiervoor werkt de club met een groep ouders/bestuursleden die als '12de man' team instaan voor alle evenementen.

Doelstellingen twaalfde man:

  • Ondersteunen en maximumwaarde geven aan het sociale en familiale karakter van de club
  • Zorgen dat het kind zich goed voelt zowel op als naast het veld, zich hier thuis voelen als een groep kameraden en deel zijn van de grote SK-familie
  • Uitwerken en organiseren (buiten het sportieve gedeelte) van sociale en familiale activiteiten

De twaalfde man bestaat twee types van engagerende ouders:

  • 12de man organisatieteam: Ouders die zich engageren om mee te werken aan de organisatie van evenementen en helpen in de mate van het mogelijke bij activiteiten
  • Helpende handen: Ouders die helpen bij activiteiten in de mate van het mogelijke (op vrijblijvende basis)

SK zoekt nieuwe 12de man leden

Een boel aan extra-sportieve activiteiten voor 190 jeugdspelers heeft nood aan een goede organisatie.  

Interesse om mee te helpen aan de organisatie van evenementen?
Of interesse om bij een activiteit te helpen?

Contactpersonen:

Jan De Winter: bestuurskherdersem@telenet.be
Bart Van Geert: gcskherdersem@telenet.be


Wens je ons bestuursteam te versterken , wees welkom. We geven graag meer info.Our team